1.INFORMACIÓ A L'USUARI
POLÍTICA DE PRIVACITAT
 
 Guillermo Monserrat Moll,  en endavant RESPONSABLE, es el Responsable del tratament de les dades personals de l'Usuari y li informa que les datos seran tratats de conformidad amb el dispost en las normatives vigents en protecció de dades personales, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques en lo que respecta al tratament de dades personals y a la lliure circulació de aquestes dades y la Ley Orgànica (ES) (LOPD) relativa a la protecció de dades de caràcter personal, pel que se li facilita la següent informació del tratament:
 
Fi del tratament: mantenir una relació comercial anb l'Usuari. Les operacions previstes per a realitzar el tratament són:
 
- Remisió de comunicacions comerciales publicitaries per email, fax, SMS, MMS, comunitats socials o cualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seràn realitzades per el RESPONSABLE y relacionades damunt els seus productes y serveis, o dels seus col.laboradors o proveidores amb els que aquest hagi arribat a algún acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran acces a les dades personals.
- Realizar estudis estadístics.
- Tramitar encarrecs, solicituds o cualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'usuari a través de cualsevol de les formes de contacte que se posen a la seva disposició.
- Remitir el boletí de noticies de la pàgina web.
 
Criteris de conservació de les dades: se conservaran mentras existi un interés mutu per a mantenir el fí del tratament y cuan ja no sigui necessari per a tal fí, se suprimiran amb mides de seguretat adecuades per a garanttizar la seudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes.
 
Comunicació de les dades: No se comunicaran les datos a tercers, excepte obligació legal.
 
Drets que assisteixen a l'Usuari:
 
- Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
- Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició a l'el seu tractament.
- Dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.
 
Dades de contacte per exercir els seus drets:
 
Datos de contacto para ejercer sus derechos:
 
Guillermo Monserrat Moll
C/ Cardenal Rossell, 28, bajos
07620 Llucmajor
cordatsguillem@hotmail.com
cordatsguillem.es


 
 
2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L'USUARI
 
Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessaris per atendre la seva petició, per part de prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.
El RESPONSABLE informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que realitzés algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels Usuaris. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d'un servei òptim a l'usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.
 
3.MESURES DE SEGURETAT
 
Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l'article 5 de l'RGPD i en l'article 4 de la LOPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.
 
El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPD per tal de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los